chương trình mục tiêu quốc gia

 • Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn

  Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Mường Lạn

  Xã vùng cao biên giới Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) hôm nay đang từng bước chuyển mình trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống của người dân ngày càng khởi sắc.

 • Giảm nghèo giai đoạn 2021-2025: 
Tăng sinh kế, giảm chênh lệch giàu nghèo

  Giảm nghèo giai đoạn 2021-2025: Tăng sinh kế, giảm chênh lệch giàu nghèo

  Giai đoạn 2021-2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đặt mục tiêu sẽ tạo nhiều việc làm, đảm bảo sinh kế giúp giảm khoảng cách, chênh lệch giàu nghèo.

 • TT-Huế: Hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2021

  TT-Huế: Hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2021

  Tổng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu có thêm từ 7-9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 8 xã nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 • Nậm Pồ thoát nghèo từ chương trình mục tiêu quốc gia

  Nậm Pồ thoát nghèo từ chương trình mục tiêu quốc gia

  Những năm qua, để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, các cấp, ngành trong huyện Nậm Pồ thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nậm Pồ giảm từ 72,09% (đầu năm 2016) xuống còn 56,09% (vào đầu năm 2020).

 • Nông thôn mới Tây Bắc: Mai Châu đổi thay từ một chủ trương

  Nông thôn mới Tây Bắc: Mai Châu đổi thay từ một chủ trương

  Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực từ chính chương trình XDNTM.

 • Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Tạ Bú

  Nông thôn mới Sơn La: Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Tạ Bú

  Mặc dù là xã vùng 3 còn nhiều khó khăn nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng, các hộ dân ở xã Tạ Bú (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông, góp phần thúc đẩy KT-XH ở cơ sở phát triển.

 • Đồng vốn Agribank tiếp sức, nông dân Phù Yên trở thành triệu phú

  Đồng vốn Agribank tiếp sức, nông dân Phù Yên trở thành triệu phú

  Bám sát kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Agribank Phù Yên) đã thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp cung ứng đồng vốn kịp thời giúp người nông dân phát triển sản xuất, xóa nghèo, vươn lên làm giàu bền vững.

 • Nông thôn mới Sơn La: Nhiều giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

  Nông thôn mới Sơn La: Nhiều giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

  Từ một huyện nghèo còn nhiều khó khăn về mọi mặt, song với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã phấn đấu đưa 2 xã về đích nông thôn mới (NTM). Hiện các xã đang tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

 • Hòa Bình: Diện mạo đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

  Hòa Bình: Diện mạo đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

  Thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010 – 2020 đã được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khá đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

 • Nông thôn mới Sơn La: Sốp Cộp đang “thay da đổi thịt”

  Nông thôn mới Sơn La: Sốp Cộp đang “thay da đổi thịt”

  Là huyện nghèo, bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, song với cách làm sáng tạo, phù hợp, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo NTM huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đang từng ngày “thay da đổi thịt”, minh chứng là 2/8 xã của huyện đã cán đích NTM.