nhà ở giá rẻ

  • Làm thế nào để nhà ở bình dân "xanh" mà không đắt?

    Làm thế nào để nhà ở bình dân "xanh" mà không đắt?

    Chuyên gia công trình xanh của IFC cho rằng, trên thế giới, có những công trình đắt mà không xanh và có những công trình xanh mà không đắt. Công trình nào cũng là bê tông giống nhau, sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận và tận dụng tối đa các lợi ích mang lại.