Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

  • Lý do DIC Corp "bắt tay" Him Lam tại dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu

    Lý do DIC Corp "bắt tay" Him Lam tại dự án KĐT mới Bắc Vũng Tàu

    Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã có thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

  • Điểm tên doanh nghiệp bất động sản lãi đột biến

    Điểm tên doanh nghiệp bất động sản lãi đột biến

    Trong số các doanh nghiệp bất động sản đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2019, quá nửa có lợi nhuận giảm so với quý II, nhưng hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trong cả lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và khu dân cư có mức lãi đột biến.