Cao su tự nhiên

 • Giá cao su hôm nay 16/2: Giá cao su bật tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 16/2: Giá cao su bật tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 16/2 tăng giảm trái chiều tại hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su bật tăng trở lại ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm mạnh nhất hơn 1%...

 • Giá cao su hôm nay 13/2: Giá cao su vẫn "cắm đầu" giảm

  Giá cao su hôm nay 13/2: Giá cao su vẫn "cắm đầu" giảm

  Giá cao su hôm nay 13/2 giảm đỏ cả hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn, mức giảm mạnh nhất là hơn 1%...

 • Giá cao su hôm nay 12/2: Giá cao su mất đà, giảm cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 12/2: Giá cao su mất đà, giảm cuối tuần

  Giá cao su hôm nay 12/2 giảm đỏ cả hai sàn, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, chỉ có 1 kỳ hạn tăng...

 • Giá cao su hôm nay 11/2: Giá cao su chưa thấy dấu hiệu phục hồi

  Giá cao su hôm nay 11/2: Giá cao su chưa thấy dấu hiệu phục hồi

  Giá cao su hôm nay 11/2 giảm đỏ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở hầu hết các kỳ hạn, chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

  Giá cao su hôm nay 9/2: Giá cao su tăng giảm đan xen

  Giá cao su hôm nay 9/2 tăng giảm đan xen toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở một số kỳ hạn với mức giảm nhẹ và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn...

 • Giá cao su hôm nay 7/2: Giá cao su bất ngờ giảm mạnh cả hai sàn

  Giá cao su hôm nay 7/2: Giá cao su bất ngờ giảm mạnh cả hai sàn

  Giá cao su hôm nay 7/2 giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 1%...

 • Giá cao su hôm nay 6/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

  Giá cao su hôm nay 6/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức gần 1%...

 • Giá cao su hôm nay 5/2: Giá cao su cuối tuần tăng giảm trái chiều

  Giá cao su hôm nay 5/2: Giá cao su cuối tuần tăng giảm trái chiều

  Giá cao su hôm nay 5/2 tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 1%, chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 4/2: Giá cao su tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 4/2: Giá cao su tăng trở lại ở Trung Quốc

  Giá cao su hôm nay 4/2 tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng trở lại ở tất cả các kỳ hạn với mức tăng gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 1%, chỉ có 1 kỳ hạn nhích nhẹ...

 • Giá cao su hôm nay 2/2: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 2/2: Giá cao su tiếp tục lao dốc mạnh

  Giá cao su hôm nay 2/2 tiếp tục giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tiếp đà giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn với mức giảm gần 4% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở nhiều kỳ hạn với mức gần 2%...